Ειδική Φροντιστηριακή Υποστήριξη

Είναι μια υπηρεσία απαραίτητη και πρωτοποριακή που παρέχεται προσαρμοσμένη στις ανάγκες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές. Τα παιδιά διδάσκονται τα μαθήματα που κάνουν στο σχολείο όλων των βαθμίδων και εκπαιδεύονται εξατομικευμένα, με τρόπο που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία τους, έτσι ώστε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στόχο του κέντρου μας να:
α) Βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση των μαθητών,
β) Αυξάνουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους
γ) Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους