Εργοθεραπεία

Πρόκειται για μορφή θεραπείας που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα ή τμήμα της θεραπείας ή τμήμα της θεραπείας περιβάλλοντος και της γενικότερης προσπάθειας κοινωνικοποίησης και αποκατάστασης του ασθενή. Ο ασθενής εμπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες που έχουν κάποιο χρήσιμο στόχο – αυτοφροντίδα, αυτοσυντήρηση, αυτονομία γενικότερα, χειροτεχνία, εκπαίδευση, κοινωνικές δεξιότητες, προεπαγγελματικη κατάρτιση, φροντίδα σπιτιού, ανατροφή παιδιών, διασκέδαση – στα πλαίσια ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος που προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνικοποίηση.