Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία αφορά την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας που εμφανίζονται σε παιδιά και ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου σε πολλά επίπεδα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την άρτια και έγκαιρη και έγκυρη συνεργασία των ειδικών του κέντρου μας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή άλλους θεραπευτές που ασχολούνται με το άτομο. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί πολύπλοκη και πολυσύνδετη διαδικασία. Συμπτώματα που χρήζουν διαδικασία λογοθεραπείας: α)Δυσχέρεια στο σχηματισμό προτάσεων. β)Αδυναμία έκφρασης ,σκέψεών του με τις σωστές λέξεις. Γ)Εμφάνιση γραμματικών και εκφραστικών λαθών. Δ)Δυσκολία ομαλής διεξαγωγής μιας συζήτησης. Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών.

Tagged under :