Ομαδική ψυχοθεραπεία

Είναι η μορφή της ψυχοθεραπείας, όπου προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς τοποθετούνται σε μια ομάδα, που καθοδηγείται από ένα εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, με σκοπό να βοηθήσει ο ένας ασθενής τον άλλο, ώστε να επέλθει αλλαγή στη συμπεριφορά ή και στην προσωπικότητα τους.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ομαδικής ψυχοθεραπείας ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, το είδος της θεραπευτικής διεργασίας, τον τρόπο συντονισμού και καθοδήγησης του θεραπευτή, το θεωρητικό σύστημα αναφοράς της θεραπείας.
Οι περισσότεροι κλινικοί εργάζονται μέσα σ'ένα ψυχαναλυτικό (ψυχοδυναμικό) σύστημα αναφοράς. Όπως , όμως αναφέραμε και παραπάνω το ψυχαναλυτικό σύστημα αναφοράς είναι το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, που εκφράζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης : α) προς το άτομο β) προς τις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών, γ) προς την ομάδα ολόκληρη ως ενότητα. Αν και διάφοροι θεραπευτές μπορεί να εστιάζονται περισσότερο ή λιγότερο σε κάποιον από τους τρεις αυτούς τρόπους, ο συχνότερος εστιασμός είναι στις διαντιδράσεις μεταξύ των μελών με κάποιου βαθμού εστιασμό στις δύο άλλες διαστάσεις.
Καθώς λοιπόν, το βασικό πεδίο παρατήρησης και παρέμβασης στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι οι διαντιδράσεις ανάμεσα στα μέλη, ο πόλος του θεραπευτή είναι κυρίως η διέγερση, συντήρηση, διεύθυνση, επέκταση και ερμηνεία των διαντιδράσεων.