Συμβουλευτική γονέων - ζευγαριών

Η συμβουλευτική ζευγαριών απευθύνεται σε συζύγους, αλλά και σε ζεύγη που ζουν μαζί χωρίς να έχουν παντρευτεί. Σκοπός της θεραπείας είναι να βοηθήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχέση των δύο ατόμων. Η θεραπεία στοχεύει να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζεύγος, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τους δύο συντρόφους να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ. Σκοπός της θεραπείας ζεύγους δεν είναι να κρατήσει το ζεύγος οπωσδήποτε μαζί, αλλά να βοηθήσει στη λύση διαπροσωπικών προβλημάτων, αν μπορούν φυσικά να λυθούν. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εκφράζονται σαν διαταραχές στη λεκτική ή τη μη λεκτική επικοινωνία, σαν κοινωνικές διαφορές σαν διαφορές στόχων και προσδοκιών γενικά και που να αφορούν τη σχέση ειδικότερα , σαν οικονομικές διαφορές, σαν προβλήματα στην σεξουαλική τους ζωή κ.ο.κ.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες, μπορεί όμως να είναι και συχνότερες. Η θεραπεία μπορεί να γίνεται σε συνδυασμό με ατομική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δύο συζύγων ή ακόμη να συμμετέχουν και σε ομαδική θεραπεία ζευγών.
Αντίστοιχα η συμβουλευτική γονέων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών του κέντρου μας, όπου σκοπός είναι να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς με τα παιδιά, να διευκρινίσει τους ατομικούς στόχους του καθενός, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει κάθε έναν από τα μέλη της οικογένειας να αντιληφθεί πως αντιδρούν στον άλλον διαστρεβλωμένα (= μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς, αδέρφια κτλ, έχοντας σαν αποτέλεσμα την βελτίωση συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας μέσα σε αυτήν, την εξομάλυνση των σχέσεων και την δημιουργία μηχανισμών αντιμετώπισης εσωτερικών προβλημάτων.